Καραμήτσος Σπυρίδων

9
Θέση
Small Forward
Ηλικία
24